Kontakt

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

E-mail

Mój adres korespondencyjny to marcin@karpezo.pl.

Klucz GPG

Kontaktując się ze mną drogą poczty elektronicznej możesz wysłać mi zaszyfrowanego maila na adres marcin@karpezo.pl. Skorzystaj wówczas z klucza o odcisku:

pub   4096R/3F332AEF 2015-10-08
  Key fingerprint = 39FB 5452 5236 AB4E 886E  BA75 CE97 A663 3F33 2AEF

Plik do importu: https://sirmacik.net/dl/mkarpezo.asc