Brak obrazka plymouth w ubuntu

Już w wydaniu 10.04 pojawił się problem z grafiką plymouth podczas startu Ubuntu po instalacji zamkniętych sterowników nVidii, jednak w 10.10 stał się on bardziej uciążliwy.

Że co?

Podczas botowania zamiast logo Ubuntu (do tej pory wyświetlanego w innej rozdzielczości) pojawia się zwykły tekst informujący o tym jaki system uruchamiasz, co zaczęło trochę godzić w spójność graficzną systemu.

ubuntu plymouth error

Rozwiązanie

Okazuje się, że rozwiązanie jest banalnie proste. Pierwszym krokiem jest instalacja pakietu v86d za pomocą polecenia:

sudo apt-get install v86d

Następnie zabieramy się za edycję pliku /etc/initramfs-tools/modules, trzeba dodać do niego następującą linijkę:

uvesafb mode_option=<rozdzielczość horyzontalna>x<rozdzielczość wertykalna>-<bity np. 8, 16,32>@<odświeżanie np. 60 dla większości ekranów LCD> mtrr=3 scroll=ywrap

Dla mojego ekranu w laptopie ta linijka prezentuje się następująco:

uvesafb mode_option=1280x800-32@60 mtrr=3 scroll=ywrap

Ostatnim krokiem jest ponowne wygenerowanie initrd poprzez polecenie:

sudo update-initramfs -u

Sukces!

Przy następnym uruchomieniu systemu powinniśmy cieszyć się nieźle wyglądającym logo Ubuntu w odpowiedniej rozdzielczości.

plymouth succes!

Podobne wpisy