HP na Open Source Day 2013

HP,  cztery poziomy dostępności systemów, rosnące oczekiwania wobec dostępności w realiach XXIw. Nie może to jednak następować w oderwaniu od oczekiwań związanych z kosztami.

Wzrasta ilość aplikacji o znaczeniu krytycznym obsługiwanych przez Open Source.

Konwergencja, realizacja oczekiwań przy minimalizacji kosztów. System Odyssey, przeniesienie doświadczeń dla świata x86. Rozwiązania dedykowane dla świata x86.

HP serviceguard dla Linuksa.

Więcej

ZUS na Open Source Day 2013

ZUS Open Source. Platforma Usług Elektronicznych. Najbardziej zinformatyzowana instytucja w Polsce.

Celem osiągnięcie statusu przyjaznej i innowacyjnej instytucji zaufania społecznego.

ZUS udostępnia najwięcej e-usług.

Przenoszenie obsługi do internetu. Docelowo całkowicie.

Wzrasta poziom akceptacji i ocena działań ZUSu. Najgorzej oceniają go ci którzy najrzadziej go odwiedzają. Powodem złej oceny jest mylne rozumienie roli instytucji. Jest odpowiedzialny za skuteczną realizację obsługi oraz wypłacanie świadczeń.

Skomplikowany system obsługujący przetwarzanie i udostępnianie informacji wszelkim innym instytucjom. Przetwarzanie miliardów informacji w trybie 24 godzinnym,  pełna dostępność.

Ewuś pobiera większość informacji z ZUSu.

Większość danych udostępnianych (np. demograficznych) pochodzi z ZUS.

platforma usług elektronicznych:
poprawa obsługi, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, tworzenie nowoczesnej infrastruktury, zwiększenie dostępu do usług oferowanych drogą elektroniczną.

Open Source na poziomie dostępowym i baz danych. Rozwiązania Red Hat, Postgres.
Liferay, Dojo Toolkit, flex,  purePDF, pureMVC, alivePDF, Apache. Squid Proxy.

Stworzono z nimi Wirtualnego Doradcę i Instruktora. Obsługę formularzy. Ciągły rozwój zieranie i rozbudowa słownika.

Kompleksowa obsługa klientów uwierzytelnianionych, ePUAP,  trzy profile: ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik. Tworzenie profili dla kolejnych grup klientów.

składanie dokumentów, dostęp   do informacji,  weryfikacja danych, wyplata i przekazywanie świadczeń,

w przyszłości emerytura to może być tylko ~20%, ostatniej pensji. Trzeba dbać o proprawność informacji.

dążenie do szerokiego wykorzystania Open Source w klientach i infrastrukturze.

Czasem konieczne jest jeszcze pójście do okienka.

Trwają prace nad e-zwolnieniem. Interoperacyjność w dostępie do  informacji o zwolnieniach lekarskich.

Planowane rozszerzenie płatności elektronicznych, integracja ePUAP, systemu komornoczego, e-składek, systemem aktuarialnym ZUS.

Dywersyfikacja twórców systemu KSI.

Więcej

PKO BP na Open Source Day 2013

Open Source w PKO BP. Co czwarty Polak ma tam konto. Ponad 6 milionów klientów.

Ogromna waga dostępności, ciągłe doskonalenie. Open Source odpowiada na te potrzeby,  jest szeroko wykorzystywany w bankach.

Open Source obsługuje krytyczne systemy. 5 klastrów linuksowych,  wykorzystanie otwartych baz danych. Oczekiwanie na usprawnienie otwartych rozwiązań klastrowych.

Linux postrzegany jako wysoko dostępny, stabilny. 

Więcej

Red Hat na Open Source Day 2013

Większość krytycznych usług działa na linuksie. Przewidywane 99% w 2016.

Red Hat wart ponad 1,3 miliarda dolarów. Pierwsza warta tyle firma zajmująca się Open Source.

Korporacje nie chcą się zmieniać za szybko. Nie chcą zmieniać czegoś co działa.

Rozwiązanie: integracja,  wielu partnerów. Stworzenie oferty dla korporacji, wpasowanie się w ich sposób działania. Zastępowanie wszelkich wykorzystywanych w korporacjach usług.

Stworzone przez Red Hat rozwiązania wracają do społeczności.
Platform as a service. Ogromni klienci.  Red Hat Open Hybrid Cloud. Interoperacyjność.

Dowolność wyboru rozwiązań niezależnie od zastosowania chmury.

Więcej

Notatki z prezentacji EnterpriseDB na Open Source Day 2013

Postgres tipping point. Staje się bardzo popularny, jest szeroko wykorzystywany: Skype, instagram. Obsługa wielkich baz danych.

Xdb replication server dla tych co utknęli z bazą Oracle.

ZUS używa Postgresa. Co raz więcej dużych klientów wśród organizacji i korporacji.

Kombinacja wielu małych elementów, która składa się na popularność i efektywność Postgresa.

Firmy jak Oracle stworzyły bardzo efektywny system lockin, ale Postgres jest już w stanie konkurować. Idą z tym oszczędności.

Zautomatyzowane i elastyczne rozwiązania dla chmur w oparciu o linuksa i postgresa.

EnterpriseDB we współpracy z Red Hatem udostępnia dodatkowe warstwy dla postgresa, kompatybilność z Oracle i wsparcie. Kompletne rozwiązania dla chmur.

Więcej

Notatki z występu ministra Boniego na Open Source Day 2013

MAiC
Projekt ustawy o otwartych standardach.

Używa określenia własnościowe. Poprawny język.

Zmieniamy naturę naszego funkcjonowania dzięki internetowi. 3 lata życia gdy jesteśmy skupieni tylko na internecie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie otwarte standardy.

MAiC przygotowuje otwarte rozwiązania w sensie treści. Otwarte zasoby.

Na konferencji będą obecni przedstawiciele MAiC.

Rozporządzenie dotyczące interoperacyjności. komunikacja z wykorzystaniem otwartych standardów.

Wytyczne dla interoperacyjności legislacyjnej.

zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług. W wielu językach, mobilne, transgraniczne.

Zapewnienie interoperacyjności istniejących i nowych rozwiązań.

Unifikacja. Działanie transgraniczne.

Zwolnienie obywatela u przedziębiorcy z konieczności składania odpisów. Możliwość załatwiania spraw online. Przynajmniej równoważne z papierem.

Zapewnienie ochrony prywatności. Zbieranie tylko niezbędnych informacji przez administrację. Rozwiązania nie mogą utrudniać realizacji procedur.

Możliwość obsługi nieinternetowych w jednym okienku,  w jednym urzędzie. 2-3 lata.

Komunikacja między organami administracji publicznej tylko online. Docelowo tylko internet.

Podpis elektroniczny. Profil zaufania. Certyfikat kwalifikowany.
Dokument z wytycznymi zostanie udostępniony.

Potrzeba dostosowania się. Kooperacja między administracją,  a rynkiem dzięki otwartym rozwiązaniom.

Więcej