Notatki z występu ministra Boniego na Open Source Day 2013

MAiC
Projekt ustawy o otwartych standardach.

Używa określenia własnościowe. Poprawny język.

Zmieniamy naturę naszego funkcjonowania dzięki internetowi. 3 lata życia gdy jesteśmy skupieni tylko na internecie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie otwarte standardy.

MAiC przygotowuje otwarte rozwiązania w sensie treści. Otwarte zasoby.

Na konferencji będą obecni przedstawiciele MAiC.

Rozporządzenie dotyczące interoperacyjności. komunikacja z wykorzystaniem otwartych standardów.

Wytyczne dla interoperacyjności legislacyjnej.

zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług. W wielu językach, mobilne, transgraniczne.

Zapewnienie interoperacyjności istniejących i nowych rozwiązań.

Unifikacja. Działanie transgraniczne.

Zwolnienie obywatela u przedziębiorcy z konieczności składania odpisów. Możliwość załatwiania spraw online. Przynajmniej równoważne z papierem.

Zapewnienie ochrony prywatności. Zbieranie tylko niezbędnych informacji przez administrację. Rozwiązania nie mogą utrudniać realizacji procedur.

Możliwość obsługi nieinternetowych w jednym okienku,  w jednym urzędzie. 2-3 lata.

Komunikacja między organami administracji publicznej tylko online. Docelowo tylko internet.

Podpis elektroniczny. Profil zaufania. Certyfikat kwalifikowany.
Dokument z wytycznymi zostanie udostępniony.

Potrzeba dostosowania się. Kooperacja między administracją,  a rynkiem dzięki otwartym rozwiązaniom.

Podobne wpisy