Flyspell, emacs i Ubuntu 10.10

emacs logoOstatnio, po dłuższej przerwie zacząłem znów pracować w emacsie. Okazało się, że niezależnie od moich prób rozwiązania problemu (najczęściej spowodowanego brakiem zainstalowanego słownika ispell) przy próbie użycia FlySpell otrzymuję błąd:

Enabling Flyspell mode gave an error

Chwila szukania w Google pozwoliła stwierdzić, że problem leży po stronie paczkujących i dotyczy tylko Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat. Można go usunąć jedynie poprzez instalację zaktualizowanych paczek np. z PPA zespołu Ubuntu Emacs Lisp. Musimy zatem wydać następujące 3 komendy w terminalu:

$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-elisp/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade

I gotowe! Teraz możemy spokojnie aktywować sprawdzanie pisowni w locie za pomocą:

M-x flyspell-mode 

Podobne wpisy