Dźwięki natury: karmienie małych ptaków

Znaleźliśmy gniazdo małych sikorek (Parus major) zlokalizowane w środku jabłonki stojącej przed naszym domem na wsi. Miejsce często uczęszczane, ale za to chronione przed kotami. Za pomocą mojego Zooma h2n udało mi się nagrać porę karmienia. Możecie usłyszeć nie tylko piszczące małe (które hałasowały tak cały dzień), ale również wlatujących i wylatujących regularnie z dziupli rodziców. […]

15 października 2016 – BSidesWarsaw‬

Po raz piąty wystąpię z prezentacją podczas świetnego cyklu konferencji Security BSIDEs Edycja Polska. Temat prelekcji: Podstawy cyberbezpieczeńśtwa Socjotechniki są obecnie największym zagrożeniem, które dotyka nas jako użytkowników technologii. Co gorsza, niezaleznie od tego czy naszym telefonem jest nowy „smart-flagowiec”, czy Nokia 3310 – każdego […]

Moja książka o WordPress już w kioskach

4 maja w kio­skach znalazła się moja ksią­żla zaty­tu­ło­wana ​„Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW”. Znaj­dziesz tam zbiór porad i tri­ków, które wyko­rzy­stuję na co dzień w swo­jej pracy: wybrać właściwy motyw i wtyczkę; dobrze zabezpieczyć swoją stronę; wykonać porządną kopię zapasową; zarządzać SEO; uruchomić profesjonalny newsletter; zadbać […]

6 maja 2016 – Linu.X-lab

Już 6 maja wystąpię z prezentacją pod tytułem „Strony zadaniowe z WordPress”, podczas majowego spotkania Linu.X-lab (dawniej Linux w Bramie). Opowiem o wykorzystaniu wordpressa do zadań bardzo specjalnych. Po prelekcji slajdy znajdą się poniżej.

Migracja z ZSH do BASH

Ostatnio postanowiłem wrócić do basha, w związku z tym stanąłem przed problem migracji historii. Okazał się on trochę cięższy ze względu na dokładane przez zsh prefiksy do komend, np.: : 2145123543:0;git push origin master Ciąg cyfr przypadkowy, chodzi o pokazanie wzorca. Nie wiem do końca czy robi tak każda konfiguracja zsh. Ja akurat […]

4 maja w kioskach znalazła się moja książka zatytułowana „WordPress – od instalacji do rozbudowanego serwisu WWW”. Znajdziesz tam zbiór porad i trików, które wykorzystuję na co dzień w swojej pracy.